• Konsultation foregår kun efter aftale og med henvisning fra egen læge.

  • Husk! Der er kun afsat tid til at hjælpe dig med det hudproblem du er henvist for.

  • Ved enhver henvendelse til klinikken skal cpr.nr. oplyses.

  • Klinikken har et tæt samarbejde med Hudafdelingen, Marselisborg Hospital, Plastikkirurgisk afdeling Århus Sygehus og Patologisk Institut Århus Sygehus